top of page

הוועדה הפדרלית לסחר של ארצות הברית אוסרת על רוב הסכמי אי-תחרות

ביום 23 באפריל 2024, הוועדה הפדרלית לסחר של ארצות הברית (FTC) פרסמה את התקנות הסופיות שלה האוסרות על רוב הסכמי אי-התחרות בין עובדים ומעסיקים ("התקנות הסופיות"). התאריך הקובע לתחולת התקנות הסופיות הוא 120 יום לאחר פרסומו ,אלא אם כן יושהו על ידי תביעות משפטיות תלויות ועומדות.

על פי התקנות הסופיות, סעיפי אי-התחרות נחשבים בדרך כלל כשיטה לא הוגנת של תחרות, המפרה את סעיף 5 לחוק הוועדה הפדרלית לסחר. התקנות הסופיות מאמצות איסור כולל של הסכמי אי-תחרות חדשים עם כל העובדים ומבטלות כל הסכמי אי-התחרות הקיימים עם העובדים (למעט חריג צר מאוד עבור הסכמי אי-תחרות עם מנהלים בכירים שקיימים לפני התאריך הקובע לתחולת התקנות הסופיות).

על פי התקנות הסופיות, סעיף אי-התחרות מוגדר באופן רחב כתנאי התקשרות האוסר על עובד, מטיל עונש על עובד, או פועל למנוע מעובד (1): לחפש או לקבל עבודה בארצות הברית אצל מעסיק אחר או (2) לנהל עסק בארצות הברית, בכל צורה, לאחר סיום העסקתו של העובד. התנאים האסורים כוללים מדיניות במקום העבודה, כמו גם תנאים חוזיים, בין כתובים ובין בעל פה.

התקנות הסופיות מגדירות "עובד" ככל אדם שעובד או שעבד בעבר, בשכר או ללא שכר, ללא קשר לתפקידו או למעמדו לפי חוק אחר של מדינה או פדרציה. עובד כולל עובד שכיר, קבלן עצמאי, סטאז'ר, מתלמד, מתנדב, חניך או עוסק יחיד המספק שירות.

חריגים:

  • מנהל בכיר: המשכיות האכיפה של סעיפי אי-תחרות שנכרתו עם מנהלים בכירים לפני התאריך הקובע לתחולת התקנות הסופיות. עם זאת, לא ניתן להיכנס להסכמי אי-תחרות חדשים עם אף עובד, כולל מנהלים בכירים, לאחר התאריך הקובע לתחולת התקנות הסופיות.

מנהל בכיר מוגדר כעובד ש- (1) נמצא בעמדת קביעת מדיניות; ו-(2) הרוויח לפחות 151,164 דולר כשכר שנתי בשנה הקודמת.

  • מכירות תום לב של עסק: התקנות הסופיות אינן אוסרות על סעיף אי-תחרות שנכרת על ידי אדם במסגרת מכירה בתום לב של ישות עסקית, של זכויות הבעלות של האדם בישות עסקית, או של כל או רוב הנכסים התפעוליים של ישות עסקית. אין דרישה מינימלית לבעלות שנקבעה עבור חריג זה (בניגוד לכלל המוצע שדרש מהעובד להחזיק לפחות ב-25% בעלות כדי שחריג זה יחול).

  • עילות תביעה קיימות: התקנות הסופיות יוצרות חריג המאפשר אכיפה של סעיף אי-תחרות כאשר עילת התביעה להפרתו נצברה לפני התאריך הקובע לתחולת התקנות הסופיות.

  • ישויות מחוץ לתחום השיפוט של הFTC: כגון ישויות ללא כוונת רווח, חברות תעופה מסוימות, חברות תעופה פנים-ארציות וחוץ-ארציות מסוימות, ועסקים כפופים לחוק אריזת בשר ובקר של 1921.

האם הסכמים מגבילים אחרים, כגון הסכמי סודיות או אי-שידול, אסורים גם כן? 

לפי התקנות הסופיות, אמנם לא נאסרים באופן גורף הסכמים מגבילים אחרים, כגון הסכמי סודיות, הסכמי החזר עלויות הכשרה או הסכמי אי-שידול, אך מעסיקים צריכים להיות מודעים לכך שסעיפים שמהותם בפועל הוא למנוע תחרות - אסורים. ה-FTC  מציין שאם תנאי או סעיף נכתב בצורה רחבה ומכבידה כל כך עד שיש לו את אותה התוצאה התפקודית כמו תנאי או סעיף שאוסר או מטיל עונש על עובד לחפש או לקבל עבודה אחרת או לפתוח עסק לאחר סיום ההעסקה שלו, אזי הסכם מגביל כזה ייכנס תחת האיסור החל על סעיפי אי-תחרות. 

חובת הודעה

עד לתאריך הקובע של התקנות הסופיות, על המעסיקים לספק הודעה ברורה ובולטת לעובדים אשר חתמו על סעיף אי-התחרות שבוטל, וליידע אותם כי סעיף אי-התחרות שנכלל בהסכם שלהם מול המעסיק לא ייאכף ולא ניתן לאכיפה חוקית כנגדם. ההודעה צריכה לציין את מי התקשר בסעיף אי-התחרות עם העובד, ויש למסור אותה באמצעות מסירה אישית, בדואר לכתובת המגורים האישית האחרונה הידועה של העובד, בדוא"ל או הודעת טקסט. התקנות הסופיות מספקות נוסח לדוגמא העומד בתנאי "נמל בטוח" על מנת לעמוד בדרישות ההודעה.

אתגרים משפטיים מתמשכים

מאז פרסום התקנות הסופיות, הוגשו שלושה תביעות בבתי המשפט הפדרליים המערערות על סמכותה של הוועדה הפדרלית לסחר לאסור על הסכמי אי-תחרות.

התביעה הראשונה הוגשה תוך שעות ספורות מפרסום התקנות הסופיות, על ידי חברת שירותי מס Ryan, LLC) נגד הוועדה הפדרלית לסחר, תיק מס' 3:24 (986 -cv -בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית למחוז הצפוני של טקסס.

זמן קצר לאחר מכן, התאחדות הסחר הגישה תביעה (התאחדות הסחר נגד הוועדה הפדרלית לסחר, מס' 6:24-cv-148) בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית למחוז המזרחי של טקסס.

לבסוף, חברת שירותי עצים הגישה תביעת (שירותי עצים ATS, LLC נגד הוועדה הפדרלית לסחר, מס' 2:24-cv-1743) בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית למחוז המזרחי של פנסילבניה.

תביעות אלה טוענות, בין היתר, שהוועדה הפדרלית לסחר חרגה מסמכותה החוקתית והחוקית בחקיקת התקנות הסופיות, ומבקשות צווים המבטלים אותן ומעמידים אותן בצד.

בפיתוח אחרון, בית המשפט בתיק Ryan, LLC נגד הוועדה הפדרלית לסחר, קבע לוח זמנים מהיר להגשת טיעונים משפטיים והודיע על כוונתו להכריע עד ה-3 ביולי 2024 האם להורות על עיכוב זמני של התקנות הסופיות. החלטה זו צפויה להתקבל זמן רב לפני התאריך הקובע של התקנות הסופיות.

התביעה שהוגשה על ידי התאחדות הסחר (התאחדות הסחר נגד הוועדה הפדרלית לסחר) הושעתה עד להכרעה בתיק המוקדם יותר בעניין Ryan, LLC נגד הוועדה הפדרלית לסחר. עם זאת, התאחדות הסחר הצליחה להצטרף לתביעת Ryan, LLC כתובעת.

מספר ארגונים, כולל ענקי התעשייה כגון התאחדות הקמעונאות הלאומית וההתאחדות הלאומית של יצרנים, הגישו מסמכים משפטיים (כתבי ידידי בית המשפט) התומכים בבקשה לעכב את יישום הכלל הסופי.

לבסוף, בית המשפט בתיק ATS Tree Services, LLC נגד הוועדה הפדרלית לסחר מתכנן להכריע בבקשת החברה לצו מניעה זמני עד ה-23 ביולי 2024.

בהתחשב במהירות בה הוגשו תביעות אלו, אנו צופים שעוד תביעות עשויות להיות מוגשות בעתיד.

צעדים נוספים

בהתחשב בתביעות המשפטיות הנוכחיות והצפויות הקשורות לתקנות הסופיות, על המעסיקים לעקוב בקפדנות אחר השאלה האם התקנות הסופיות ייעצרו או האם המועד האחרון לעמידה בתקנות יישאר על כנו.

למרות האתגרים המשפטיים הללו, ספירת הימים הנותרים ליישום התקנות הסופיות (120 יום) תימשך אלא אם כן בית המשפט הפדרלי יפעל לעכב את יישום הכלל עד לסיום ההליך המשפטי. לאור לוחות הזמנים הצפופים האפשריים, מעסיקים עשויים לשקול את נקיטת הצעדים הבאים כהכנה לתאריך כניסתן לפועל של התקנות הסופיות:

  • סקירה של כל ההסדרים הנוגעים לתעסוקה, פיצויים והסכמי פיטורים, לרבות חוברות עובדים, מדיניות, נהלים, תוכניות ניתוק התקשרות, הסכמי פרישה, תוכניות הון ותמריצים, הסכמי הענקה, חוזי העסקה והסכמי פיטורים, על מנת לזהות כל סעיפי אי-תחרות האסורים על פי התקנות הסופיות.

-          הסקירה צריכה לכלול גם הערכה של היקף הסכמי אי-שידול והסכמי סודיות כדי לוודא שהם לא מהווים למעשה הסכם אי-תחרות "פונקציונלי" וצריך לבדוק האם נדרש שינוי כלשהו.

  • איתור הסכמי אי-תחרות שלגביהם תידרש הודעה לעובדים במידה והתקנות הסופיות ייכנסו לתוקף. יש להתכונן לפיתוח תהליך לזיהוי עובדים נוכחיים וקודמים שנפגעו, עם פרטי קשר רלוונטיים.

  • זיהוי "מנהלים בכירים". יש להעריך האם ישנם מנהלים בכירים (כפי שהוגדרו לעיל) שמעסיקים עשויים לרצות להתקשר איתם בהסכמי אי-תחרות לפני התאריך הקובע לתחולת התקנות הסופיות.

  • לשקול חלופות לסעיפי אי-תחרות לאחר סיום ההעסקה, כגון תקופות הודעה מראש וחופשה כפויה.

0 תגובות

Comments


bottom of page