top of page
Image by Christian Wiediger

פעילות בינלאומית

לעורכי הדין בפירמה ניסיון אשר נרכש בשנים רבות של עבודה במשרדי עורכי דין מובילים בארה"ב, בליווי של יזמים, משקיעים וחברות ישראליות ובינלאומיות בפעילותן בחו"ל (בדגש על ארה"ב), וייעוץ בכל הנוגע לדיני חברות וניירות ערך בארה"ב. בין השאר מלווים עורכי הדין שלנו יזמים, משקיעים וחברות בקשר עם הפעילויות הבינלאומיות הבאות:

 

 • תכנון, הקמה והכנת מסמכי התאגדות ורישום של:

 1. חברות אחריות מוגבלת (Limited Liability Company / LLC); 1. 

 2. שותפויות (Partnership), לרבות שותפויות מוגבלות (Limited Partnerships / LP / LLP);

 3. מיזמים משותפים (Joint Ventures) והסכמי שיתוף פעולה עם שותפים זרים;

 

 • ליווי חברות ישראליות בהקמת מפעלים, ופעילות ייצור, שיווק ומכירות בארה"ב (לרבות הסכמי שכירות ורכישה של נדל"ן למפעל, הסכמי בנייה    ושיפוצים, חוזים מול הממשלה הפדראלית, המדינות והמחוזות השונים בארה"ב, סיוע בהשגת הטבות, הנחות ותמריצי מס, הסכמי העסקה,          הסכמי שירותים, מחירי העברה ועוד). 

 • ליווי חברות בעסקאות מיזוגים ורכישות בינלאומיות (Cross-Border Mergers and Acquisition / M&A);

 • ליווי משקיעים, קרנות וחברות בגיוסי הון ועסקאות מימון (Equity Financing / Debt Financing);

 • ליווי משקיעים ויזמים בעסקאות נדל"ן מורכבות בארה"ב.

 • יצוג במו"מ והכנה של הסכמים מסחריים שונים, לרבות: 
  הסכמי הפצה (Distribution Agreements)   /   הסכמי סוכנות (Agency Agreements)   /   הסכמי רישיון (License Agreements)   /  הסכמי זיכיון (Franchise Agreements)   /    הסכמי מיקור חוץ (Outsourcing Agreements)   /   הסכמי מימון (Financing Agreements)  הסכמי שותפות (Partnership Agreements)  /  הסכמי מיזמים משותפים (Joint Venture Agreements) /  הסכמי הלוואה (Loan Agreements)   /   הסכמי העסקה (Employment Agreements)   /   הסכמי ייעוץ (Consulting Agreements)   /   הסכמי שירותים (Service Agreements)   /   הסכמי פיתוח משותפים (Joint Development Agreements)   /   הסכמי סודיות (Non-Disclosure Agreements),ועוד

   

 • ליווי בסכסוכים משפטיים - בשיתוף עם פירמות עו"ד זרות, עורכי הדין בפירמה מלווים חברות ויזמים בסכסוכים בינ"ל מורכבים, לרבות              ליטיגציה בפני בתי משפט וטריבונלים זרים, בוררויות בינלאומיות ועוד.

bottom of page