top of page
Image by Thomas Kelley

ליטיגציה 

עורכי הדין בפירמה מייצגים לקוחות רבים בתיקי ליטיגציה אזרחית ומסחרית במגוון ערכאות וטריבונלים, הן כתובעים והן כנתבעים, כמו גם בעתירות מנהליות ואחרות, ובהליכי בוררות וגישור שונים. 
 
כמו כן, אנו מלווים לא מעט לקוחות בסכסוכים בינלאומיים ומספקים להם, באמצעות קשרים ושיתוף פעולה עם משרדי עו"ד זרים, את כל קשת השירותים המשפטיים שהם נזקקים להם בקשר עם סכסוכים אלו, הן בארץ והן בחו"ל, לרבות ליטיגציה וייצוג בפני בתי משפט וטריבונלים זרים, בוררויות בינלאומיות, ועוד.

bottom of page