top of page
Image by Richard T

אגרו-טק

אנו מלווים באופן צמוד חברות רבות בתחום האגרו-טק, המפתחות כלים ושיטות מבוססי טכנולוגיה חדישה ועתירת ידע לצורך ייעול התעשיות החקלאיות, לכל אורך שרשרת הערך של הגידול החקלאי, החל מאפיון תכונות הזרע, דרך ייעול והמצאת שיטות זריעה, גידול, ריסוס, השקיה וקציר חדשניות ועד הגעת התוצרת החקלאית לצרכנים.

 

תחום זה הינו תחום המרכז כיום עניין ציבורי רב בארץ ובעולם, ועורכי הדין שלנו המצוידים בניסיון רב ובהבנה מעמיקה של ההיבטים הישראלים והבינלאומיים של התחום, מעניקים ללקוחותינו ערך מוסף בייעוץ משפטי ועסקי בכל הקשור בהשקעה, פיתוח, הגנה על קניין רוחני ויישום טכנולוגיות אלו, וכן בכל הקשור בעסקאות מיזוגים ורכישות, מימון, השקעות הון סיכון, ליווי פרויקטים, רגולציה ודיני איכות הסביבה.

bottom of page