top of page
Image by Crystal Kwok

התעשייה הקיבוצית

לעורכי הדין בפירמה ניסיון של שנים רבות בייצוג עשרות תאגידים בבעלות קיבוצים ומושבים בכל הקשור לפעילותם בארץ ובחו"ל. הניסיון הרב שנרכש בפירמה וההיכרות האינטימית עם הצרכים המיוחדים של תאגידים אלו ושל בעלי מניותיהם, מאפשרים לנו לספק ללקוחות אלו, בנוסף לשירותים המשפטיים המאפיינים כל תאגיד תעשייתי, גם את השירותים המשפטיים הייחודיים לתעשייה הקיבוצית, לרבות:

 

  • הקמה וניהול של אגודות שיתופיות ואגש"חים;

  • הכנסת שותף, לרבות משקיעים אסטרטגיים ופיננסיים, קרנות פרייבט אקוויטי ואחרים;

  • עסקאות מיזוג ורכישה, הן בארץ והן בחו"ל;

  • עסקאות לרכישת פעילות;

  • הקמת פעילות בחו"ל, הן בדרך של הקמת חברת בת, הן בשיתוף (Joint Venture) עם חברה זרה והן ברכישה של חברות זרות; 

  • רילוקיישן של מנהלים ועובדים;

  • הסכמי העסקה של עובדים, מנהלים ויועצים;

  • הסכמי פיתוח משותף עם חברות זרות;

  • הסכמי שיווק והפצה;

  • הסכמי רישיון, ועוד.

bottom of page